#EchoChamberDisruption

Много от вас ни следват, защото харесвате нашите палатки; много от вас ни следват, защото харесвате нашата компания; и много от вас, защото харесвате нашите ценности, етика и цели. През 2017 г. възнамеряваме да нарушим алгоритмите, които контролират социалните медии и стесняват нашите новини. Миналата година всички бяхме наясно с ефекта „Камера на ехото“, когато се оказахме представени в социалните медии само с новини и публикации, които са тясно съгласувани с съществуващите ни възгледи и убеждения - като по този начин ги засилваме. Тази година, ние ще разбием тази Echo Chamber !!! Присъединете се към нас, за #EchoChamberDisrupt.

Досега знаете, че дърветата са на първо място в нашия дневен ред. Така че ние ще помогнем за разширяването на информационния ви канал, за да ви дадем по-добро разбиране на проблемите около обезлесяването и нарастващия брой инициативи за повторно залесяване по целия свят, които помагат за опазването и защитата на дърветата. Ние ще обучаваме своите последователи по текущи проекти в реалния живот, които имат наистина положително въздействие и ще постигнем ДЕЙСТВЕН напредък в спасяването на тези централни стълбове на най-важните екосистеми в света. И мога да ви кажа, че прогнозата е оптимистична! Точно така, вълнуваме се от това как изглежда бъдещето. Бъдещето светло; бъдещето е зелено.

Откакто стартирахме бизнеса си през 2013 г., ще знаете, че ние сме поставили като приоритет да спомогнем за насърчаване на любовта и защитата на дърветата. Правим това, като ви караме да се наслаждавате повече на дърветата (като се мотаете в тях), като си партнирате с утвърдени организации за залесяване, които работят с местни общности, и като подкрепяте други екипи, групи и усилия за борба с незаконната сеч. Правим това, като сами засаждаме дървета за всяка палатка, която продаваме, а също и като работим зад кулисите с множество активни изследователи, ботаници, фотографи, журналисти и обществени групи.

Тази година ще бъдем активни, за да ви уведомим какво правим. За тези от вас, които имат интерес, ние искаме да спомогнем за улесняването на начина, по който можете да се включите - или чрез засаждане на дървета, даряване на дървета, присъединяване към активна група за защита на дърветата или дори присъединяване към едно от многото действия за опазване, в които ще участваме за спиране на незаконната сеч.

Разбираме, че има много от вас, които искат да помогнат, затова ще отворим нашите потоци от социални медии, за да ви ангажираме активно в този процес и да ви дадем насоки как! #EchoChamberDisrupt ще ви позволи да получите повече информация за важните неща. И заедно ние ще направете истинска промяна.

Настигнахме Джеймс Боръл да говорим за новата ни кампания - вижте филма: https://www.youtube.com/watch?v=lNI7V6JmpiE

#EchoChamberDisrup

15 февруари 2017 г. - Алекс Ширли-Смит

Оставете коментар

Моля, обърнете внимание: коментарите трябва да бъдат одобрени преди да бъдат публикувани.